• 17e eeuwse kaarsenkroon - Kasteel Heeswijk

  17e eeuwse kaarsenkroon

 • Andre Schaller - Paleis van Justitie Den Haag

  Andre Schaller

 • Dekselpot - particuliere collectie

  Dekselpot

 • Eisenloeffel klok - Stedelijk Museum Amsterdam

  Eisenloeffel klok

 • Empire Kandelabers - Particuliere collectie

  Empire Kandelabers

 • Icoon - Russisch Orthodoxe Kerk

  Russisch Icoon

 • Koorhek - Nieuwe Kerk Amsterdam

  Koorhek

 • Maskerade Harnas - Universiteit Leiden

  Maskerade Harnas

 • Miniatuur zilver- Honig Breethuis

  Miniatuur zilver

 • Monstrans - Stadhuismuseum Zierikzee

  Monstrans

 • Penning - Stadhuismuseum Zierikzee

  Penning

 • Schandsteen - Stadhuismuseum Zierikzee

  Schandsteen

 • Tellurium - Museum Elburg

  Tellurium

 • Torakroon - Joods Historisch Museum

  Torakroon

 • Toron Haan - Stadhuis Museum Zierikzee

  Toron Haan

 • Zilveren Bekers - Catharijne Convent

  Zilveren Bekers

 • Zilveren Kandelaars -Booijmans Van Beuningen

  Zilveren Kandelaars


Wanneer u een metalen voorwerp door mij laat behandelen begin ik met het grondig bestuderen van het object. Hierbij stel ik de conditie vast, de aart van de schade en voor zover mogelijk de oorzaak van de schade. Daarnaast wordt vast gesteld hoe het voorwerp is vervaardigd en uit welk metaal of legering het object is vervaardigd. Tevens wordt bekeken wat vermoedelijk het oorspronkelijke uiterlijk is geweest van het object.
Hierna wordt vastgesteld welke handelingen noodzakelijk zijn om het voorwerp te conserveren zodat het niet verder achteruit kan gaan. Naast een behandeling behelst dit ook vaak een advies over hoe u het object in de toekomst dient te hanteren en onderhouden. Ook wordt in nauw overleg met de opdrachtgever of, en in hoeverre restauratie noodzakelijk is. Veelal concentreert restauratie zich op de esthetische waarde van het object. Ook de functionaliteit van het object wordt met een restauratie vaak hersteld. Hierbij is het van belang wat de functie van het object in de toekomst zal zijn. Wordt het object nauwelijks gehanteerd en is het vooral iets om naar te kijken, wordt het nog regelmatig gebruikt, of is het bijvoorbeeld opgesteld in een voor algemeen publiek toegankelijke ruimte. Ook is het omgevingsklimaat van belang. Staat het object in huis, in de buitenlucht of in een geklimatiseerde omgeving zonder schadelijke gassen.
Al deze factoren worden meegewogen om tot een gedegen behandeladvies te komen.

 

Bij elke behandeling staat het behoud van authenticiteit voorop. Soms gaat het daarbij om de historische authenticiteit, waarbij zichtbaar blijft dat het object een lang verleden achter zich heeft, terwijl het er wel weer “aantrekkelijk” uit gaat zien. Bij gebruiksvoorwerpen staat daarnaast de functionele authenticiteit voorop, het voorwerp kan dan gebruikt worden (soms wel met de nodige voorzorgen) waarvoor het ooit gemaakt is. Bij moderne kunst kan daarnaast de intentie van de maker een belangrijke rol spelen. Dient het object bij voorkeur eruit te zien zoals het ten tijde van de vervaardiging door de kunstenaar is opgeleverd of mag degradatie en veroudering zichtbaar zijn.
M Lageveld Metaalrestauratie werkt volgens de ethische normen van de European Confederation of Conservator-Restorers Organisations (E.C.C.O.) Klik hier voor PDF, De behandeling zal daarom altijd in dienst staan van het object en onnodige ingrepen zullen worden vermeden. Gestreefd wordt naar het behoud van de oorspronkelijke materialen en afwerkingen. Ingrepen zijn voor zover mogelijk reversibel en toegepaste materialen en technieken leveren voor zover mogelijk geen schade op aan het object, nu en in de toekomst.

 

Offerte
Wanneer uw object beschadigd is, schoongemaakt moet worden of anderszins behandeling behoeft maak ik graag een offerte. Wanneer u met het object langskomt in het atelier van M Langeveld Metaalrestauratie krijgt u aan de hand van de mogelijkheden en uw wensen meteen een indicatie van de kosten. Zijn de kosten niet wat u verwachtte dan ben ik geen tijd kwijt met het maken van een schriftelijke offerte en zijn er geen kosten mee gemoeid.
Op basis van foto`s per mail kan een indicatie van de kosten worden gegeven, een definitieve offerte kunst u slechts krijgen nadat ik het object nader heb kunnen bekijken
Voor een bezoek op locatie worden reiskosten en een reistijdvergoeding in rekening gebracht. U krijgt dan een conditierapportage van het object met daarbij een behandelvoorstel en offerte, vaak met meerdere opties.

 

Verzekering
U dient zelf zorg te dragen voor een transport-, diefstal- en schadeverzekering van objecten die bij ons verblijven en onder behandeling zijn. Informeer bij uw verzekeringsagent of het tijdelijk aanpassen van uw verzekering noodzakelijk is.

 

Ondehoudsovereenkomst
Voor sommige voorwerpen is regelmatige inspectie en onderhoud noodzakelijk om aantasting en verval tegen te gaan. Met name voor buitenbeelden is dit het geval. U kunt met M Langeveld Metaalrestauratie na behandeling afspraken maken over een jaarlijkse inspectie en onderhoud zodat u er van verzekerd blijft dat het object voor toekomstige generaties behouden blijft.

Aankoopadvies
Voor aankoop van een object kunnen wij u op locatie adviseren over de conditie en de mogelijk te verwachten kosten van restauratie. Hieraan kunnen kosten zijn verbonden.

 

Documentatie
Alle behandelingen worden verantwoord in een behandelrapport. Deze bestaat onder andere uit:

 • Een conditie beschrijving van het object voor behandeling
 • Eventuele onderzoeksresultaten
 • De uitgevoerde behandeling met de daarbij gebruikte materialen
 • Foto's van het object van voor en na de behandeling
 • Indien nodig een onderhoudsadvies.

Voor deze documentatie wordt een standaard bedrag in rekening gebracht.