• 17e eeuwse kaarsenkroon - Kasteel Heeswijk

  17e eeuwse kaarsenkroon

 • Andre Schaller - Paleis van Justitie Den Haag

  Andre Schaller

 • Dekselpot - particuliere collectie

  Dekselpot

 • Eisenloeffel klok - Stedelijk Museum Amsterdam

  Eisenloeffel klok

 • Empire Kandelabers - Particuliere collectie

  Empire Kandelabers

 • Icoon - Russisch Orthodoxe Kerk

  Russisch Icoon

 • Koorhek - Nieuwe Kerk Amsterdam

  Koorhek

 • Maskerade Harnas - Universiteit Leiden

  Maskerade Harnas

 • Miniatuur zilver- Honig Breethuis

  Miniatuur zilver

 • Monstrans - Stadhuismuseum Zierikzee

  Monstrans

 • Penning - Stadhuismuseum Zierikzee

  Penning

 • Schandsteen - Stadhuismuseum Zierikzee

  Schandsteen

 • Tellurium - Museum Elburg

  Tellurium

 • Torakroon - Joods Historisch Museum

  Torakroon

 • Toron Haan - Stadhuis Museum Zierikzee

  Toron Haan

 • Zilveren Bekers - Catharijne Convent

  Zilveren Bekers

 • Zilveren Kandelaars -Booijmans Van Beuningen

  Zilveren Kandelaars

EDELE METALEN

logo zaak
Kandelaars Booijmans van Beuningen

 

17e eeuws zilver (3)

Conditie voor behandeling:
Tijdens transport is de bobeche van een van de kandelaars sterk verbogen a.g.v. onjuiste verpakkingswijze. De voet van deze kandelaar is ook licht gedeformeerd maar wellicht betreft dit een oude schade. Het oppervlak van beide kandelaars is licht aangeslagen. Lokaal zijn krassen, deuken en scheuren aanwezig. Deze beschadigingen zijn oud en niet storend.

Behandeling:
De verbogen bobeche is terug in vorm gebracht door handmatige manipulatie. Tevens is gebruik gemaakt van houten hamer en houten staken.
De deformatie van de voet is handmatig deels ongedaan gemaakt.
Het oppervlak van de kandelaars is gepoetst met krijt (geprecipiteerd krijt, papje in water met 1% non-ionische zeep [Triton X100®]).
Krijtresten zijn verwijderd door de delen te wassen met water en non-ionische zeep. Vervolgens zijn de delen gereinigd in een ultrasoonbad. De delen zijn gedroogd door dompeling in ethanol, gevolgd door blazen met perslucht. Na droging zijn de delen licht opgewreven met een poetshandschoen (Haggerty®).


Kandelaar Dutalis, part. Collectie

Dutalis Kandelaar (1)

 

Conditie
Er is een arm afgebroken van een zilveren kandelaar ter hoogte van een oude reparatie met tinsoldeer. Een zilversmid heeft getracht de arm te solderen waarbij het tinsoldeer ervoor gezorgt heeft dat het zilver ernstig is aangetast.

Behandeling
De resten van de oude reparatie zijn grondig verwijderd omdat resten tinsoldeer voor grote problemen kunnen zorgen wanneer er met zilversoldeer gewerkt gaat worden. Een klein onderdeel van de arm was is verloren gegaan door de eerdere reparatie en is bijgemaakt. De arm is met zilverhardsoldeer weer stevig vastgezet.

 

 

 

 

 

 

religieusvaatwerk (2)Religieus vaatwerk Catherijne Convent

 

Voor het Museum het Catherijne Convent te Utrecht zijn vele tientallen voorwerpen, met name religieus vaatwerk, gepoetst voor opstelling in de vaste collectie en voor tijdelijke tentoonstellingen. Omdat deze voorwerpen de pracht en praal moeten uitstralen van een kerkelijke schatkamer is in de meeste gevallen gekozen voor een grondige reiniging. Hierbij zijn de objecten vaak volledig gedemonteerd en vervolgens gereinigd. Zilveren voorwerpen zonder vergulding werden gepoetst met een papje van krijt in water. De goudlaag op vergulde voorwerpen zouden bij een dergelijke behandeling slijtage kunnen ondervinden. Deze voorwerpen zijn in het algemeen chemisch gereinigd met een zilverdip, waarna deze voorwerpen zeer grondig zijn gespoeld om alle resten van chemicaliën te verwijderen (2 tot 3 uur spoelen onder een lopende kraan). Waarna de voorwerpen werden gedroogd met ethanol en perslucht.

 

 

 

Torakroon Joods Historisch Museum

 

Torakroon - Joods Historisch MuseumDeze kroon is gereinigd en losgeraakte onderdelen zijn vastgezet middels puntlas techniek om beschadiging van de vergulding tot een minimum te beperken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lampada (godslamp) Russisch Orthodoxe Kerk te Den Haag


lampada kleinVoor de Russisch Orthodoxe Kerk te Den haag is een collectie kerkelijk zilver en goud behandeld. Deze voorwerpen behoorden ooit toe aan Anna Paulowna en vallen heden ten dage onder de Wet tot Behoud van Cultuurbezit.
Deze collectie voorwerpen wordt nog regelmatig gebruikt in de eredienst. De voorwerpen waren sterk vervuild, onderdelen ontbraken en delen waren verbogen en afgebroken. Er werden onder andere kaarsenhouders en delen van kettingen bijgemaakt en alle delen werden gereinigd en uitgedeukt. Om het verwisselen van kaarsen eenvoudiger te maken zijn bobeches toegevoegd die zijn afgesloten aan de onderzijde, hierdoor kan het kaarsvet bij het opbranden van de kaars niet in de kaarsenhouder druipen en is verwisselen van de kaarsen eenvoudiger uit te voeren.